• Tworzenie polityki rachunkowości
 • Rozliczanie VAT sprzedaży i zakupu, krajowego, wewnątrzwspólnotowy oraz eksport/import
 • Prowadzenie księgowości – księgi handlowe (sp. z o.o., S.A., sp. z o.o. s.k.)
 • Prowadzenie księgowości – KPiR (działalność gospodarcza, spółki cywilne, spółki jawne)
 • Prowadzenie księgowości – ryczałt ewidencjonowany
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Zamknięcie księgowe miesiąca lub kwartału PIT/CIT oraz VAT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych
 • Wyprowadzanie zaległości w księgowości i VAT
 • Prowadzenie księgowości projektów unijnych
 • Reprezentacja przy kontrolach z US
 • Audyt wewnętrzny dokumentacji księgowej
 • Sporządzanie analiz księgowych
 • Raportowanie do jednostek centralnych przedsiębiorstwa np. centrala zagranicą (płynna znajomość języka angielskiego)