• Założenie teczki osobowej pracownika zatrudnionego na umowę o pracę
 • Założenie dokumentacji dla zleceniobiorców
 • Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych – umowa o pracę
 • Sporządzanie rachunków do umów zleceń i listy płac umów cywilno-prawnych
 • Obsługa umów cywilno-prawnych np. umów zleceń oraz o dzieło
 • Ewidencja i kontrola urlopów i zwolnień lekarskich
 • Zgłoszenie pracowników i zleceniobiorców w ZUS-ie
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • Tworzenie regulaminów pracy i wynagrodzenia
 • Reprezentacja przy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • Reprezentacja przy kontroli Urzędu Skarbowego – podatek od wynagrodzeń
 • Reprezentacja przy kontroli ZUS
 • Wyprowadzanie zaległości dokumentacji w ZUS
 • Wyprowadzanie zaległości kadrowo-płacowych
 • Audyt wewnętrzny dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków dla pracowników
 • Przygotowanie dokumentacji przy rozliczaniu z poprzednim biurem rachunkowym
 • Przygotowanie audytu i dokumentacji dla kancelarii prawnych jako dowody w sprawach o nieprawidłowe prowadzenie kadr i płac