W związku z ogromnym doświadczeniem w szeroko rozumianej księgowości w obszarach dużych i średnich przedsiębiorstw specjalizujemy się w ratowaniu firm przed dotychczasową błędną polityką rachunkowości, następstwami błędnych decyzji biznesowych i wynikających z tego problemach w księgowości, kontrolą i weryfikacją współpracy z nierzetelnymi biurami rachunkowymi lub pracownikami działu księgowego.

W ostatnim czasie w związku z deregulacją zawodu księgowego coraz więcej firm decyduje się na współpracę z biurami rachunkowymi założonymi przez niedouczone osoby lub co gorsza nie mające z tym zawodem nic wspólnego (mieliśmy już kilka takich przypadków). Efektem takich decyzji często są błędy i zaległości księgowe, które wpędzają firmę w poważne kłopoty.

Najczęściej efektem powyższych sytuacji są:

  • błędne samodzielne prowadzenie ksiąg,
  • błędne deklaracje podatkowe,
  • utrata zapisów księgowych,
  • utrata dokumentów księgowych

Pierwszym krokiem przy wyjaśnianiu zaległości jest dokonanie audytu dokumentacji pod kątem nieprawidłowości (możliwość prawnego skorzystania z obowiązkowej polisy OC poprzedniego biura lub zebrania dowodów do sprawy sądowej) oraz określenia roboczogodzin, które będą potrzebne do wyprowadzenia ksiąg.

W imieniu klienta prowadzimy korespondencję i reprezentujemy przed organami kontroli skarbowej, składamy wyjaśnienia oraz korekty deklaracji i dokumentów.

W powyższym zakresie oferujemy możliwość wsparcie przez wyspecjalizowane w tych sprawach biuro radcy prawnego i adwokata.

Z dokumentów otrzymanych od Klienta za poprzednie okresy sprawozdawcze dokonujemy ponownego ich księgowania w oparciu o obowiązujące w tych okresach przepisy prawa podatkowego i bilansowego, sporządzamy deklaracje podatkowe i zaległe sprawozdania finansowe.